پرنده ی کوچک خوشبختی ما یاسمن جان

صبر عبارتست از حفظ آرامش برای رسیدن به نتیجه (شکسپیر)

عکسهای یاسمن جونم...

یاسمن جون ! همیشه و همه جا با پتو زرد جون دوست داشتنی اش!!!!!!!!!!!!!!! شاید هیچ ارتباطی نداشته باشد اما این عکس من را به یاد وقتی که عموهادی جون دبستانی بود و خیلی هم ریزه میزه و با نمک - می اندازد. ...
17 بهمن 1392